MARIJA GILIOVA yra dailininkė-iliustratorė, dailės terapijos praktikė-konsultantė. Aktyviai dirba soc. sferoje, studijuoja meno terapijos metodus ir taiko juos praktikoje. 2013 m. baigė dailės (dizaino) studijas Šiaulių universitete, 2015 m. gavo kūrybinių industrijų magistro laipsnį, Vytauto Didžiojo universitete. Domisi psichologija, psichoterapija, socialiniais-meniniais projektais, vaikų literatūra bei knygų iliustravimu. „Esu dinamiška ir ekspresyvi, tačiau šias gyvybe bei energija pulsuojančias savybes slopina mano jautrumas ir švelnumas aplinkai. Aplinka, kuri iš prigimties yra Kūrinijos grožis, paslaptinga ir skirtinga, turi didelę reikšmę mano kūrybai. Ji be galo kintanti, keičiasi kartu su manimi ir kaskart prabyla savo kalba, savaip įamžinanti unikalią akimirkos istoriją. Mano kūryba – tai vidinių išgyvenimų bei pokyčių versmė, kurioje kiekviena detalė turi savo simbolinę reikšmę, patirtą jausmą, skonį bei kvapą. Nors kuriu nuo mažų dienų, panaudodama tai, kas tik papildė mano kūrybinę kelionę patirtimi, žiniomis bei eksperimentais, esu įsitikinusi, kad tikroji kūryba gimsta paprastoje kasdienybėje ir žmogaus širdies gelmėse. „

Produktų nerasta.