Šiandieninė Vytauto Tomaševičiaus kūryba – originali bei individuali grafikos ir tapybos jungtis. Tapyba ir grafika viena kitą papildo, „užkloja“ ir paryškina. Labai svarbus autoriaus atrastas bei ištobulintas atlikimo metodas: ant realistinio tapyto figūrinio vaizdo nupiešiamas vienspalvis, dažniausiai abstraktus grafinis piešinys. Tokiu būdu apjungiamos dvi iš prigimties skirtingos dailės šakos: „gyva“, pulsuojanti tapyba, kalbanti potėpiais ir atspalvių subtilumu bei griežtesnė, apibrėžta ir suvaldyta grafika.

Produktų nerasta.